Privacyverklaring 2018 WPS

Met ons beleid willen we voldoen aan de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG).
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Wilco Peulers Schilderwerken gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. WPS gebruikt uw persoonlijke gegevens om u thuis, per mail of per telefoon te kunnen bereiken, offertes en rekeningen te kunnen sturen en om u op de hoogte te houden van evt. ontwikkelingen. Verder gebruiken wij uw gegevens om terug te kunnen kijken welke werkzaamheden wij in het verleden bij u thuis of bij uw bedrijf uitgevoerd hebben.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Personeel dat wordt ingehuurd, al dan niet ZZP, ontvangt alleen die gegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden, zoals naw-gegevens, werkzaamheden, evt. werkzaamheden in het verleden, materiaalgebruik enz. Na 7 jaar inactiviteit (geen werkzaamheden meer verricht voor u) verwijdert WPS uw persoonlijke gegevens.

Alle persoonlijke gegevens op papier worden bewaard in een afgesloten kast en worden verwerkt in een administratieprogramma, welke beveiligd is met een wachtwoord. De laptop waarmee gewerkt wordt, is ook beveiligd met een wachtwoord en met een virusscanner/firewall (G Data). Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van Wilco Peulers Schilderwerken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geeft u aan het privacy-beleid te accepteren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.